top of page

Program

Torsdag

Registrering och kaffe

Registrering och kaffe

Invigning

Keynote: 

Evidens i praktiken

Ulrica von Thiele Schwarz

Flykt, exil och trauma: PTSD hos flyktingpatienter

Frida Johansson Metso

Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall

Gustav Nilsson

Brjánn Ljótsson

Lunch

En uppgörelse med pedanternas världsherravälde

Jonna Bornemark

Destruktivt ledarskap

Maria Fors Brandebo

Psykologen som ledare

Sara Henrysson Eidvall

Evidensbaserad praktik relaterat till HBTQI

Matilda Wurm

Innovationer inom psykologi och teknologi

Erik Andersson

Kaffe

Keynote: 

Utveckla Psykologiska behandlings-metoder

Emilie Holmes

Modeller och metoder för att utveckla teamarbete

Annika Lantz

Bland mellan evidens och professionell 

erfarenhet

Hans-Åke Scherp

Politisk psykologi och funktionell aktivism

Ebba Karlsson

Algoritmer och förutsägelse av beteende på arbetsplats

Anders Sjöberg och Sofia Sjöberg

Workshop: Tillit och tortyrskador: tillgänglig vård för flyktingar

Frida Johansson Metso

Implementerig av CPS i skolan

Jonas Olsson mfl.

Sekter och miljöer som präglas av hög grad av kontroll

Håkan Järvå

Bankett

C19

C5

Introduktion till textanalys

Pax i skolan

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Psykologisk behandling via internet

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Stora Psykologpriset
&
mingel

C8

A

B

C5

C

D

E

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Vetenskapligt symposium/

inbjudna symposier

Workshop: Tillit och tortyrskador: tillgänglig vård för flyktingar

Frida Johansson Metso

Fredag

Bankett

C19

C5

C8

A

B

C

D

E

Lunch

Kaffe

Psykologer i rätten: Vad kan vi (inte) bidra med?

Sara Landström

Känslor som kraft eller hinder?

Elisabeth Malm quist och hanna Sahlin

Global hälsa och transkulturell psykiatri

Nora Choque Olsson

Reproducerbarhet

i experimentell psykologi

Gustav Nilsonne

Kränkande särbehanlding och mobbing på jobbet

Stefan Blomberg

Digital psykologi

Jesper Enander

Implementering

av evidens-baserade metoder

Ulrica von Thiele Schwarz

Lukten av

fördom

Torun Lindholm och Jonas  Olofsson

Minna Forsell

Kaffe

Flexteam-utveckling med implementerings-stöd

Anna Sarkadi

Anna Sarkadi

Liria Ortiz

Arvid Erlandsson

Workshop: Interpersonell psykoterapi

Karin Hammarstrand

Konsten att ändra sig

Åsa Wikfors

Lära sig kunskaper eller utveckla förmågor i skolan?

Frida Johansson Metso

Petri Partanen

Mahlin Holm

Petra Adebäck och Charlotte Therup Svedenlöf

Workshop: Interpersonell psykoterapi

Karin Hammarstrand

Intuitiv statistik - från spädbarn till vuxen

Marcus Lindskog

Siri Helle

I gapet mellan produktions- och kvalitetskrav

Kristina Taylor

Kränkande särbehanlding och mobbing på jobbet

Workshop: Hur görs forskning ed en eller fåtal patienter?

Lars Klintwall

Evidensbaserade metoder

Ulrica von Thiele Schwarz

Mobilanvändande, sociala medier och psykisk (o)hälsa

Att arbeta

med folk

Workshop: Hur görs forskning ed en eller fåtal patienter?

Lars Klintwall

Evidensbaserade metoder

Ulrica von Thiele Schwarz

Gruppintervention för ensamkommande flyktingbarn

Varför gnäller vi och vad kan vi göra åt det?

Psykologiska mekanismer bakom hjälpbeslut?

Teamutveckling i teori och praktik

Personlighets-diagnostik för 2020-talet

Katastrof sker:

Belastningar - psykologiskt stöd

bottom of page