top of page

En mötesplats för dig som studerar, forskar och praktiserar psykologi!

Clarion Hotel, Stockholm
28-29 mars 2019

Nya utmaningar kräver ny kunskap

Världen förändras ständigt, liksom människorna i den. Nu ställs
vi inför nya utmaningar. Ökade produktionskrav, brist på nya medarbetare, mer komplicerade ärenden, nya etiska frågeställningar och nya evidensbaserade metoder att ta hänsyn till. Hur hanterar vi relationen mellan anpassning och följsamhet? Sambandet mellan etik, evidens och praktik har förmodligen aldrig varit viktigare.

 

Evidens och etik i praktiken

På Psykologikonferensen 2019 valde vi evidens och etik i praktiken som övergripande tema. Ett tema som inte bara ligger
till grund för Sveriges största mötesplats för dig som studerar, forskar och praktiserar psykologi, utan också som förutsättning
för hela yrket. Kombinationen evidens, etik och praktik är helt grundläggande för våra möten med individer, familjer, grupper
och organisationer. Dessutom behöver vi vara medvetna om hur våra egna egenskaper, värderingar och sammanhang interagerar med klientens.

Brett programinnehåll

Under konferensen fanns möjligheten att välja mellan över 60 olika programpunkter i form av  föreläsningar, workshops och vetenskapliga symposium inom olika ämnesområden.

 

Under invigningen framfördes musik av artistduon Lise & Gertrud.

Vi uppmärksammade ”Bästa skriftliga specialistarbete” och 

Kajsa Heinemann samtalade med journalisten och debattören Jack Werner om vårt beteende i sociala medier och bristen på källkritik

Etikrådets ordförande Kristina Taylor talade om etik.

 

Key-notes

Ulrica von Thiele Schwarz, Emily Holmes, Deniz S. Ones, Mats Alvesson och
Stephen Palmer.

Psykologikonferensen 2019 arrangerades av:

ihpu logga.png

I samverkan med:

The Conference
About
Speakers
Past Events
Subcribes
bottom of page